Mijn alerts Direct regelen
Menu

Rijksdienst erkent puinhoop rond energielabel

Nieuwsitem

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland erkent in een brief aan woningeigenaren ‘tekort te schieten in de dienstverlening’ rond het energielabel. Het blijft onduidelijk of en wanneer problemen worden verholpen.
Sinds de invoering van het energielabel nieuwe stijl per 1 januari jl. regent het klachten over de webapplicatie waarmee woningeigenaren hun voorlopige energielabel ‘definitief’ kunnen maken. De RVO, verantwoordelijk voor het systeem, heeft zo’n 60 formele klachten in behandeling moeten nemen. In een schriftelijk antwoord op de klachten wordt de puinhoop rond het energielabel door de dienst erkend. Zoveel blijkt uit een brief die in handen kwam van onze redactie. Lees hier de brief.

Klachten gegrond verklaard

In de brief valt te lezen dat de RVO de afgelopen periode veel klachten heeft ontvangen over de energielabels. ‘Veel woningeigenaren en Erkend Deskundigen (die de gegevens online moeten controleren, red.) hebben problemen ondervonden met de applicaties die gebruikt moeten worden om een definitief energielabel te verkrijgen. Zij hebben hierover meerdere malen telefonisch of via email contact opgenomen RVO. Helaas kon RVO geen informatie geven over een oplossing en ook niet over de aanpak en de tijd die daarmee gemoeid zou zijn. Af en toe bleef een reactie zelfs helemaal uit,’ zo staat in de brief van Juridische Zaken van RVO. Jan Wout Schrotenboer, jurist bezwaar en beroep bij RVO liet telefonisch weten: ‘Dit zijn de formele, schriftelijke klachten die onze afdeling bereiken.’ Mogelijk gaat het om het topje van de ijsberg. Juridische zaken verklaart in de brief de klachten over de dienstverlening gegrond en stelt dat RVO ‘zeker tekortgeschoten is in de dienstverlening. De invoering van de applicaties ging met teveel problemen gepaard en de informatieverstrekking was niet adequaat.’

Problemen nog lang niet opgelost

De webapplicatie waarmee het energielabel definitief gemaakt kan worden, produceert lang niet altijd de juiste labelklasse. Zo komt het voor dat bijvoorbeeld een label G wordt toegekend, terwijl in werkelijkheid sprake is van label B. Het daarna corrigeren van het systeem blijkt ondoenlijk, volgens klagers. In de brief staat dat RVO ‘met man en macht heeft geprobeerd het systeem te laten voldoen, maar zonder zichtbaar beter resultaat’. RVO is nog steeds ‘druk doende’ om de problemen te verhelpen. Onduidelijk is of en wanneer de problemen werkelijk zijn verholpen.

Natte vinger label

Het doe-het-zelf energielabel of ‘natte vinger label‘ ligt al lange tijd onder vuur en voldoet niet aan Europese richtlijnen. Vorige maand liet de Europese Commissie de Nederlandse regering weten dat gerechtelijke stappen in het verschiet liggen als de EU regelgeving voor het energielabel niet correct en volledig wordt doorgevoerd. Toch blijft Minister Blok de labelsystematiek verdedigen. Komende donderdag moet de minister op het matje komen in de Tweede kamer, tijdens het plenair debat over ‘de chaos rond energielabels,’ zoals op de agenda van de Tweede Kamer wordt vermeld.

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts