Mijn alerts Direct regelen
Menu

Klachtenprocedure Adhoc horecamakelaars

Adhoc

Klachtenprocedure Adhoc horecamakelaars

Bij de dienstverlening aan onze klanten streven wij voortdurend naar een optimale kwaliteit. Maar het blijft mensenwerk. En daarbij kan wel eens iets gebeuren waar u minder tevreden of misschien zelfs helemaal niet tevreden over bent. In dat geval stellen wij het bijzonder op prijs als u uw klacht aan ons kenbaar wilt maken. Alleen dan kunnen wij immers proberen om een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt u ons zo de mogelijkheid om onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren. Voor het indienen van klachten hebben wij de volgende procedure. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

A  Schriftelijk uw klacht indienen

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en, voor zover nodig om uw klacht te verduidelijken, voorzien van relevante kopieën en documenten. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Uw klacht kunt u schriftelijk of per email indienen op onderstaand adres:

Adhoc horecamakelaars b.v.

T.a.v. het secretariaat

Goudseweg 181D

2411 HK BODEGRAVEN

Tel: 0182-533 355

info@adhoc-hm.nl

B Procedure klachtenbehandeling

Binnen een week na ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze bevestiging wordt u geïnformeerd over bij wie de klacht in behandeling is en wanneer de klacht naar verwachting is beoordeeld. Het kan zijn dat de behandelaar u tijdens de behandeling van uw klacht om nadere informatie of een toelichting op uw klacht vraagt. Zo nodig raadpleegt de behandelaar deskundigen of hoort de behandelaar betrokkenen. Na behandeling van de klacht ontvangt u een inhoudelijke gemotiveerde reactie. Wij streven ernaar dat uw klacht binnen 28 dagen na ontvangst is behandeld en u bent geïnformeerd over de beoordeling van de klacht. Vanwege de complexiteit van dossiers of de beschikbaarheid van personen kan het zijn dat deze termijn niet haalbaar is. U wordt in dat geval geïnformeerd over de voortgang.

C Nadat uw klacht is behandeld

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid te behandelen. Indien u zich echter niet kunt vinden in de reactie of u heeft klachten over de afwikkeling, dan kunt u de klacht voorleggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Het Nederlands Arbitrage Instituut is te bereiken als volgt:

Secretariaat NAI

Postbus 21075

3001 AB  ROTTERDAM

Tel: 010-281 6969

secretariaat@nai-nl.org

http://www.nai-nl.org

Meer weten?Henk Sluiter RM
Contact opnemen
Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts