Mijn alerts Direct regelen
Menu

Let op: boetes bij ongeldig energielabel!

Nieuwsitem

Sinds kort wordt nog strikter gecontroleerd op het bezitten van een energielabel bij verhuur van een woning of utiliteitsgebouw. Voorheen was een strenge controle al van toepassing, maar werden er zelden boetes uitgedeeld. Hier komt dus nu verandering in.

Leefomgeving en Transport (ILT) heeft sinds 1 augustus 2016 een formulier op de website staan getiteld “Melding ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw”. Indien huurders geen geldig energielabel hebben ontvangen bij de aanvang van een huurperiode, kunnen ze hier middels dit formulier melding van maken.

Wij wijzen dus graag alle pandeigenaren op deze verplichting. Wanneer men niet in het bezit is van zo’n geldig energielabel kunnen de boetes hoog oplopen. Voor de utiliteitsbouw, waaronder kantoren vallen, kunnen deze boetes oplopen tot wel € 20.250,00.

Energielabel utiliteitsbouw

Met behulp van het energielabel is het mogelijk om te zien wat de energieprestatie van een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn. De labelklasse kan variëren van klasse A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) tot G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Voor utiliteitsgebouwen is het niet mogelijk eenvoudig een energielabel aan te vragen, zoals dat wel mogelijk is voor woningen sinds 1 januari 2015. Enkel energieadviseurs met een BRL-certificaat zijn in staat een energielabel voor utiliteitsgebouwen af te geven. In het energielabel wordt het BRL-certificaat ook wel aangeduid met “NL-EPBD procescertificaat”. Een energieprestatieadvies (EPA) volstaat ook in plaats van een energielabel. Dit mits het EPA is opgesteld door een gecertificeerd adviseur en niet ouder is dan 10 jaar.

Gebouwen die een geldig energielabel behoeven

Gebouwen die geen energielabel behoeven

Bron: Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V.

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts