Mijn alerts Direct regelen
Menu

DNB ziet groei Nederlandse economie versnellen naar 2 procent

Nieuwsitem

De groei van de Nederlandse economie versnelt in 2015 met ruim een procentpunt naar 2 procent, tegenover 0,9 procent in 2014.

In 2016 zal het bruto binnenlands product (bbp) met 1,8 procent toenemen, om in 2017 verder aan te trekken naar 2,2 procent, het hoogste groeicijfer in tien jaar.

Die verwachtingen maakt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag bekend in een halfjaarlijks rapport over de economische ontwikkeling en vooruitzichten in Nederland.

De economie kruipt uit een diep dal en komt eind dit jaar in omvang weer uit rond het niveau van 2008. ”De afgelopen zeven jaar is de welvaart dus niet toegenomen”, zei DNB-directeur Job Swank. ”Dat laat zien hoe ingrijpend de krediet- en schuldencrisis is geweest.”

dnb-ziet-groei-nederlandse-economie-versnellen-2-procent

Positiever

Met de nieuwe verwachtingen is de toezichthouder veel positiever dan bij de vorige raming in december. Toen werd nog uitgegaan van een economische groei van 1,2 procent in 2015 en 1,5 procent volgend jaar.

“Na een periode van zeven magere jaren, waarin het reĆ«le bruto binnenlands product per saldo niet groeide, komt de Nederlandse economie in 2015 op stoom”, zo schrijft DNB.

Binnenlandse consumptie

De groeiversnelling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het aantrekken van de binnenlandse bestedingen. Vooral de particuliere consumptie, de bedrijfsinvesteringen en de investeringen in woningen nemen toe.

Ook profiteert de Nederlandse economie via de export van goederen en diensten van de waardedaling van de euro, van de groei van de wereldhandel en van de lagere olieprijs.

Het economische herstel is ook zichtbaar in de overheidsfinanciƫn. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen lopen terug, terwijl de particuliere consumptie voor het eerst in jaren weer flink toeneemt. Dit levert relatief veel belastinginkomsten op. Bovendien profiteert de overheid van het opkoopprogramma van de ECB, in de vorm van lagere rentelasten.

Het begrotingstekort loopt terug van 2,3 procent van het bbp in 2014 tot 1,6 procent in 2015. Dit is het laagste niveau sinds 2008 en ligt duidelijk onder de Europese 3-procentsnorm.

Inflatie

De inflatie zal geleidelijk oplopen van 0,2 procent dit jaar naar 1,2 procent in 2016 en 1,4 procent het jaar daarna. De inflatie blijft daarmee voorlopig onder het niveau van dichtbij maar onder de 2 procent waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft.

Om de feitelijke en verwachte inflatie aan te wakkeren en de economie te stimuleren, heeft de ECB eind januari zijn opkoopprogramma gelanceerd. Hierdoor zijn sinds halverwege februari 2015 de inflatieverwachtingen toegenomen en is de euro gedeprecieerd.

Swank benadrukte dat het herstel van de Nederlandse economie is ingezet in het vierde kwartaal, dus nog voordat de Europese Centrale Bank (ECB) begon met het opkopen van staatsleningen om de inflatie en groei aan te jagen. Dat programma heeft volgens de DNB-directeur wel ”een extra zetje” gegeven.

Hoewel DNB vaker kritisch is geweest over het opkoopprogramma, en de positieve effecten voor veel eurolanden relatief beperkt blijven, is vervroegd stoppen volgens Swank geen optie. ”Ik beschouw het maar als een medicijn”, zei hij. ”Er zijn bijwerkingen en risico’s, maar als je eenmaal begonnen bent, moet je de kuur afmaken.”

Werkloosheid

De werkloosheid neemt langzaam af. Dit jaar is 7 procent van de beroepsbevolking werkloos, in 2016 zal dit volgens DNB 6,9 procent zijn.

In 2017 zit nog 6,7 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Hierdoor blijft de arbeidsmarkt in de meeste sectoren voorlopig ruim.

De werkloosheid daalt met deze percentages in een veel trager tempo dan waarmee zij in de jaren ervoor is gestegen. Dit komt onder meer doordat meer mensen de arbeidsmarkt betreden. Ook hebben bedrijven minder behoefte aan extra personeel doordat werknemers steeds productiever worden.

Meer loon

“Nu het herstel van de economische groei doorzet, is het echt tijd dat werkenden dat eindelijk in hun inkomen terugzien: in meer loon dus”, stelt FNV-voorzitter Ton Heerts in een reactie op de ramingen.

“In de bedrijven gaat het een stuk beter en ook het overheidsbudget verbetert aanzienlijk. Dat betekent ruimte voor investeren in mensen en loon, en voor inkomensverbetering van gepensioneerden. Zo kan iedereen weer wat meer uitgeven. Dat geeft een extra impuls aan de economische groei en dringt werkloosheid terug.”

Politiek

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt de cijfers van DNB mooi. “Steeds meer mensen vinden een baan, de economie groeit boven verwachting, er worden weer huizen verkocht, mensen krijgen meer te besteden en de investeringen nemen toe.”

“Er was moed voor nodig om noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt. De PvdA wil dat het kabinet het belastingstelsel in het teken zet van meer werk en inkomen voor iedereen. Daarvoor is nu ook voldoende ruimte op de begroting.”

VVD-Kamerlid Mark Harbers is trots op de cijfers. “Ze laten zien dat de economische groei net zoals het aantal banen in Nederland stevig toeneemt, terwijl de werkloosheid afneemt.”

“Nu moeten we deze koers vasthouden en zorgen dat we ook volgend jaar met de inspanningen en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse ondernemers en werkenden weer goede resultaten kunnen laten zien.”

http://www.nu.nl/economie/4064360/dnb-ziet-groei-nederlandse-economie-versnellen-2-procent.html

 

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts