Mijn alerts Direct regelen
Menu

Den Haag investeert € 20 mln in Scheveningen Bad

Nieuwsitem

De buitenruimte van Scheveningen Bad krijgt een investering van € 20 mln in de komende collegeperiode.

De badplaats moet aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Onder de noemer ‘De Kust Gezond’ worden de noordelijke boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Het geheel moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte en Scheveningen Bad): ‘Wanneer je Scheveningen binnenkomt, moet je gelijk het strandgevoel krijgen. Je moet de zee kunnen ruiken en beleven. Dat kan al wel op de nieuwe boulevard, maar niet in de straten daarachter. De badplaats is versteend en sleets. Daar gaan we verandering in brengen: meer groen en meer kwaliteit in de buitenruimte. Samen met de bewoners en ondernemers en vastgoedeigenaren wil ik Scheveningen weer allure geven en steviger op de kaart zetten als dé badplaats van Noordwest-Europa.’

Meer groen
Het programma ‘De Kust Gezond’ rust op vier pijlers. Zo moet de kwaliteit van de buitenruimte vlak achter de kust omhoog, bijvoorbeeld door het verzachten van het stenige karakter en groen toe te voegen. Het zeeklimaat beperkt de mogelijkheden om bomen te planten maar soorten als helmgras en duinroos passen goed in deze zilte omgeving. Ook krijgt de voetganger meer ruimte. Er komen goede looproutes tussen boulevard en de achterliggende straten. ‘De Kust Gezond’ is een gefaseerd en structureel programma waarbij de kracht zit in de samenwerking met anderen, waaronder ontwikkelaars, investeerders, maar ook vervoerders.

Bad aan de beurt
Wethouder Revis: ‘We zijn al een tijd bezig in Scheveningen. Dat doen we stap voor stap. We hebben de ‘Moralesboulevard’ aangelegd en de plannen voor de haven zijn klaar. Nu is Bad aan de beurt.’ Om Scheveningen Bad een impuls te geven is in deze collegeperiode een bedrag beschikbaar van € 20 mln. Vanaf 2018 is structureel € 3 mln beschikbaar voor vervolginvesteringen. Met deze investeringen wil het college ook particulier initiatief aanmoedigen en daarmee de economie en de werkgelegenheid een impuls geven.

Een van de belangrijkste plekken die verbeterd zal worden, is onder andere de noordelijke boulevard. Het succes van de zuidelijke ‘Moralesboulevard’, in combinatie met de bouwinitiatieven aan de noordelijke boulevard en de nieuwe eigenaren van de Pier (VolkerWessels en Danzep) en het Kurhaus (Amrâth), wordt doorgetrokken naar het noordelijk gedeelte. De Gevers Deynootweg zal heringericht worden, waarbij er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Het Palaceplein zal, vooruitlopend op de complexe verkeersstudie, worden opgeknapt met meer ruimte voor groen. De toegangswegen naar Scheveningen (Zwolsestraat, Kurhausweg en Nieuwe Parklaan) worden heringericht met betere kwaliteit en meer groen. Ook het Circusplein zal na de werkzaamheden aan tramlijn 9 en de bouw van de particuliere parkeergarage heringericht worden.

Van Kern Gezond naar Kust Gezond
De kwaliteitsverbetering in de buitenruimte moet hand in hand gaan met de verbetering van de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid. Scheveningen Bad heeft een aantal verkeersknelpunten die opgelost moeten worden. Hierbij krijgt de voetganger meer ruimte.

Het programma ‘Kust Gezond’ is in navolging van het succesvolle ‘De Kern Gezond’, het intensieve en langdurige programma voor de Haagse binnenstad. De Kust Gezond wordt, samen met bewoners en ondernemers, verder uitgewerkt en eind dit jaar aan de Raad gestuurd.

Bron: PropertyNL

 

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts