Mijn alerts Direct regelen
Menu

Wijziging Opiumwet heeft ook gevolgen voor verhuurders

Nieuwsitem

Op 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. Vanaf die datum treden het Openbaar Ministerie, de politie, FIOD, Belastingdienst, gemeenten, provincies en het Rijk gezamenlijk op tegen facilitators van illegale hennepteelt. De wijziging van de Opiumwet heeft daarmee ook gevolgen voor verhuurders.

Een verhuurder dient namelijk te voldoen aan zijn zorgplicht. Zo wil de overheid dat iedere verhuurder een goede screening uitvoert op de toekomstige huurder, maar ook dat er toezicht is op het verhuurde vastgoed door middel van inspecties tijdens de huurperiode. Doet hij dat niet, dan kan hij worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een forse geldboete.

Geen bevoegdheden
Volgens Kees van Vlaanderen, senior beleidsadviseur van de NVM, gaat de wet door deze wijziging wel ver. “Voor ons is het grootste probleem dat de overheid wel verplichtingen oplegt, maar vervolgens niet faciliteert. Zo krijgen we wel meer taken, maar geen bevoegdheden of handvatten om die taken uit te voeren. Op die manier kunnen we ook niet optimaal bijdragen aan de uitvoering van de wet.”

Huurders-check
De NVM had al een uitgebreide woontoets ontwikkeld waarmee potentiele huurders gescreend kunnen worden. Een dergelijke huurdersscreening werkt preventief tegen illegale praktijken als hennepteelt, wapenopslag etc. Toch is er vaak aanvullende informatie nodig. Makelaars in Amsterdam en Tilburg kunnen in geval van twijfel bij de politie opvragen of potentiele huurders een criminele achtergrond hebben. Om dit mogelijk te maken zijn speciale convenanten gesloten tussen de gemeenten, de politie en de makelaarsverenigingen. Nog zeer onlangs was de NVM met o.a. de gemeente Heerlen in gesprek over een dergelijk convenant. De gemeente wilde graag een convenant sluiten, maar kreeg van de politie te horen dat in het landelijk politieoverleg van november 2014 besloten is dat de politie niet langer convenanten sluit met commerciĆ«le partijen. “Een dergelijk besluit staat op gespannen voet met de wijziging van de Opiumwet”, zegt Vlaanderen. “Een op de plaatselijke omstandigheden toegespitst convenant kan namelijk een goed instrument vormen om aan de uit de Opiumwet voortvloeiende verplichtingen te voldoen.”

Overigens is de NVM niet alleen maar kritisch. “Dat iedere verhuurder een goede screening moet (laten) uitvoeren en het vastgoed tijdens de huurperiode moet (laten) inspecteren, biedt voor de makelaardij natuurlijk ook kansen.” Het vormt voor de makelaar een extra aanleiding om zijn opdrachtgevers te wijzen op zijn toegevoegde waarde. De makelaar kan immers uitvoering geven aan de op de verhuurder rustende wettelijke verplichtingen.

Bron: NVM

opiumwet

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts