Mijn alerts Direct regelen
Menu

Goede horecamix belangrijke succesfactor winkelcentra

Nieuwsitem

Goede horecamix belangrijke succesfactor winkelcentra

Het invullen van de horeca in een winkelcentrum is voorveel ontwikkelaars en beleggers nog vaak een sluitpost. In veel gevallen komt de horeca pas laat in het ontwikkelingstraject in het vizier. “Een gemiste kans”, stelt Henk Sluiter, commercieel directeur van Adhoc horecamakelaars in Gouda. “Een uitgebalanceerde horecamix versterkt de aantrekkingskracht van een winkelcentrum aanzienlijk.” Hij pleit er dan ook voor om al in de planfase van een winkelcentrum het onderwerp horeca op de agenda te zetten.

Adhoc horecamakelaars is een van de weinige makelaarskantoren van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die zich heeft gespecialiseerd in de bemiddeling van horecabedrijven en aanverwante sectoren, zoals sport en recreatie. De makelaarsorganisatie, waarvan het hoofdkantoor in Gouda zetelt, richt zich al vanaf de oprichting in 1978 op de horecabranche en is landelijk actief. Sluiter: “We houden ons voor een belangrijk deel bezig met de aan- en verkoop van horecabedrijven. Daarnaast voeren we taxaties uit en zijn we actief als advies- en onderzoeksorganisatie. Zo doen we bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken en marktstudies. Al onze medewerkers in de buitendienst hebben een dubbele opleiding gehad, zowel in de horeca als in de makelaardij.”

PROJECTMATIGEVERHUUR

De opgebouwde expertise en kennis zet Adhoc ook steeds meer in als het gaat om projectmatige verhuur van horecapanden, onder andere in winkelcentra. “Ontwikkelaars en beleggers en andere betrokken partijen zijn inmiddels overtuigd van de toegevoegde waarde van horeca in een winkelcentrum”, zegt Sluiter. “Winkelen is van puur functioneel naar recreatie gegaan en horecagelegenheden hebben daar een belangrijke rol in. Ze verlengen de verblijfsduur van de consument in een winkelcentrum. Die denkt bijvoorbeeld onder het genot van een kopje koffie nog even na over het wel of niet aankopen van een artikel. Daarnaast is horeca belangrijk als het gaat om beleving. En dat is wat de consument tegenwoordig wil: winkelen moet een beleving zijn.”

LANGE TERMIJN

“Maar”, zo tekent hij aan, “Om daadwerkelijk effect van horeca in een winkelcentrum te genereren, moet er wel sprake zijn van een goedemix. Juist daar schort het nog te vaak aan.” Op de vraag waar dat dan aan ligt, antwoordt Sluiter: “Beleggers en ook ontwikkelaars hebben soms te weinig oog voor het horecadeel van een winkelcentrum,omdat een horeca-unit nu eenmaal minder huur opbrengt dan een winkelunit. Dan ben je in mijn ogen alleen met de korte termijn bezig, met de snelle opbrengst. Waar het om gaat is dat je een centrum neerzet, dat vooral ook op de lange termijn bestaansrecht heeft. Een goede en evenwichtig invulling van de horeca is daarin essentieel. Kijk ik naar mezelf, dan ga ik bij voorkeur naar een centrum waar ik niet alleen alles vind wat ik nodig heb, maar waar het ook prettig vertoeven is. Horecagelegenheden zijn daar bepalend in.”

TECHNISCHE PROBLEMEN

In de praktijk betekent het kortetermijndenken van veel beleggers en ontwikkelaars dat Adhoc helaas vaak pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. “Dan is er ergens achteraf een kleine unit over en dan bedenkt men dat dit wel opgevuld kan worden met een horecagelegenheid. We lopen dan tegen allerlei technische problemen aan. Met een horeca-unit heb je bijvoorbeeld te maken met zaken als luchtafvoer, vetvangputten, isolatie en terrasvoorzieningen. Omdat de unit er dan al staat, moet dat allemaal worden aangepast. Met alle kosten en moeite van dien. Bovendien is er met deze manier van werken geen sprake van een goede horecamix.”

BIJDRAGE LEVEREN

Sluiter is er dan ook een groot voorstander van om al in de ontwikkelingsfase bij het proces betrokken te zijn. “Onze kennis en ervaring is van grote toegevoegde waarde. Door ons als horecaspecialisten er vroeg bij te betrekken, voorkom je dat je achteraf weer van alles moet aanpassen. Wij kunnen inspelen op allerlei aspecten, nog voor de daadwerkelijke bouw van start gaat. Daarnaast kunnen wij als adviseur en bemiddelaar een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een diversiteit aan horecagelegenheden. Doel is dat horecabedrijven elkaar versterken en daarmee tegelijkertijd het hele winkelcentrum aantrekkelijker voor de consument maken. Het is bijvoorbeeld weinig zinvol om drie koffieshops in een centrum te hebben, die alle drie een kleine kaart hebben en om klokslag zes uur de deuren sluiten. Nee, zorg er dan voor dat je behalve een koffieshop ook een gelegenheid neerzet waar mensen wat uitgebreider kunnen eten en die langer open is.”

COMPLEET AANBOD

Sluiter is blij dat gaandeweg steeds meer beleggers en ontwikkelaars zich realiseren wat de waarde van een goede horecamix is én daar ook naar handelen. Zo was Adhoc al vroeg betrokken bij projecten van onder meer Bouwfonds MAB,ING Real Estate en Bam Vastgoed. Als voorbeeld haalt hij de betrokkenheid van Adhoc bij de ontwikkeling van het Stadshart van Almere aan. “Daar zijn we al in een vroeg stadium
ingeschakeld. In totaal moesten vijftien horeca-units, variërend van honderd tot duizend vierkante meter, van inventieve horeca worden voorzien. Daarbij ging in eerste instantie de voorkeur uit naar lokale ondernemers. Inmiddels zijn vrijwel alle units verhuurd. Het resultaat is een aantrekkelijke mix van kleine en grote gelegenheden, lokale ondernemers en ondernemingen van buiten Almere. Het zijn gelegenheden die bij elkaar opgeteld een compleet aanbod bieden en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de attractiviteit van het Stadshart. En dat is de rol die de horeca behoort te spelen.” .

Bron: Shopping Centre News, voorjaar 2007

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts