Mijn alerts Direct regelen
Menu

Leegstand winkelruimte middelgrote steden blijft oplopen

Nieuwsitem

De leegstand in vierkante meters winkelruimte is landelijke gezien op hetzelfde peil gebleven. Dat komt vooral door onttrekking en de groei van de horeca.

Dat blijkt uit cijfers van Locatus.

De leegstand in winkelmeters is licht gestegen. Het faillissement van V&D heeft daar veel invloed op gehad. Door de sluiting van 62 V&D-filialen werd in één klap 350.000 m² aan de leegstand toegevoegd. Na de sluiting van de V&D filialen steeg de leegstand in winkelmeters van 7,7% naar 8,4%. Inmiddels is voor veel V&D-panden een tijdelijke of definitieve oplossing gevonden. Daardoor is de leegstand in meters begin 2017 – met 7,8% – vrijwel terug op het niveau van begin vorig jaar.

Er blijven echter grote verschillen tussen winkelgebieden. In de centra van de middelgrote steden loopt de leegstand nog steeds op. In dit type winkelgebied is het aantal leegstaande winkelpanden vorig jaar gestegen naar 12,3%.

De leegstand op pandniveau is wel gedaald. In 2015 was, na een jarenlange stijging, voor het eerst een lichte daling van het aantal leegstaande winkelpanden te zien. Het afgelopen jaar heeft deze daling zich voortgezet. Begin 2016 stond 7,4% van de panden leeg en eind van dit jaar was dit 7,2%. In absolute aantallen betekent dit dat er 500 panden minder leeg stonden dan aan het begin van 2016.

Net als vorig jaar is de leegstand deels verminderd door een teruglopend aantal winkelpanden. Begin 2017 waren er bijna 500 panden en 300.000 m² minder dan begin 2016. Het merendeel van deze winkelpanden is omgebouwd naar woningen.

Een andere reden voor de teruglopende leegstand is de opkomst van de horeca: in 2016 zijn er ruim 1000 nieuwe horecavestigingen bijgekomen. In bijna 1000 gevallen werd een leegstaand pand gevuld met horeca.

De detailhandel heeft het nog steeds zwaar. Het aantal detailhandelspanden is vorig jaar weer teruggelopen. Van de panden die vorig jaar nieuw leeg zijn gekomen was bijna tweederde een pand uit de detailhandel, terwijl detailhandel minder dan 50% van de winkelpanden vult.

De leegstand loopt in bijna alle provincies terug, en opvallend genoeg, het meest in de provincies Groningen en Friesland.

Bron: Propertynl.com

 

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts