Mijn alerts Direct regelen
Menu

Groeiende vraag leidt niet automatisch tot omzetgroei

Nieuwsitem

Bron: Rabobank Cijfers & Trends BrancheBarometer

De tweede week van januari staat traditioneel in het teken van de Horecava, de grootste horecabeurs van ons land en de kick-off van een nieuw horecaseizoen. Een ideaal moment voor een vooruitblik op 2015. Ondanks de economische groei wordt een neutraal sentiment voorspeld, mede door de toenemende concurrentie.

Perspectief

Sterk verzadigde markt
Voor 2015 verwachten wij, vergeleken met 2014, een verdere toename van de vraag van rond de 1%. Na jaren van recessie waarin de consument de hand op de knip hield, profiteert de horeca momenteel van een opleving, ingegeven door een aantrekkende conjunctuur en toegenomen consumentenvertrouwen. De stijgende consumentenbestedingen hebben een direct positief effect op de vraag in de sector. Tegelijkertijd groeit de instroom van het aantal buitenlandse toeristen gestaag. De sector is echter meer weersafhankelijk geworden. Dit is een gevolg van de sterk verzadigde markt, waardoor consumenten keuze genoeg hebben en steeds later boeken of reserveren. Review- en boekingssites geven ondertussen steeds meer inzage in aanbod, prijs en kwaliteit en krijgen daardoor een grotere machtspositie in de keten. De pijn zit hem vooral in de explosieve toename van het aanbod in nagenoeg alle branches, wat leidt tot structurele prijserosie. Ondanks de groeiende vraag leidt de toenemende concurrentie tot een neutraal sentiment.

Kansen
Voor de langere termijn is er nog steeds sprake van een groeimarkt, doordat de buitenhuisconsumptie toeneemt en meer buitenlandse toeristen naar ons land komen. Uitblinkende ondernemingen excelleren in kwaliteit en beleving. Het middensegment met een standaardproduct en prijs heeft het zwaarder dan ooit. Consumenten zoeken naar uitersten; producten met een bijzondere beleving of emotionele lading, dan wel met een scherpe pricing. Ligging en concept worden steeds belangrijker, waardoor het aankomt op de kwaliteiten van de ondernemer en het vermogen op te blijven innoveren en investeren.

Trends
• Prijs en beleving worden steeds belangrijker:
• opkomst van lowbudget- en franchiseketens
• als tegenreactie: meer beleving, thematisering, luxe of bijzondere concepten;
• ‘Online vindbaar zijn’ en inzet van social media zijn van doorslaggevend belang;
• Toenemende schaalvergroting en ketenvorming;
• Integratie van verblijf- en dagrecreatie;
• Toenemende aandacht voor duurzaamheid & gezondheid;
• Toetreding van branchevreemde partijen; branchevervaging en -vervlechting.

Kansen en bedreigingen
• Samenwerking tussen horeca, recreatie en retail biedt kansen;
• Het realiseren van verkoop via eigen verkoopkanalen in plaats van via boekingssites;
• Vergrijzing en daarmee de opkomst van kapitaalkrachtige senioren;
• Gemeentes stimuleren horeca om leefomgeving aantrekkelijker te maken;
• Consumenten oriënteren en kopen meer online; toenemende impact van reviews;
• Kleinschalig particulier aanbod (bed & breakfast, huiskamerrestaurants) stijgt;
• Toenemend aanbod in diverse regio’s; onder meer door de vele nieuwbouw, het ombouwen van bestaande kantoor- en winkelpanden en door branchevreemde spelers;
• Het werven en behouden van goed personeel.

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts