Mijn alerts Direct regelen
Menu

Amsterdam introduceert nieuwe vergunningsplicht

Nieuwsitem

De gemeente Amsterdam is op dit moment een verandering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan het voorbereiden. Deze verandering zal het voor de burgemeester mogelijk gaan maken om (individuele) gebouwen, straten, gebieden en branches aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht gaat gelden.

Op dit moment geldt voor horecabedrijven een exploitatievergunningplicht. Een dergelijke exploitatievergunning maakt het voor de gemeente mogelijk om een persoon te screenen op bijvoorbeeld een strafrechtelijk antecedent (een strafblad) of om bedrijven door te lichten en daarbij te onderzoeken of er sprake is van (gebruik van) crimineel vermogen.

De op dit moment aanhangige wijziging van de APV maakt het mogelijk om deze voor de horeca inmiddels “normale” screening ook toe te passen op andere sectoren. Dit betreft een relatief nieuw instrument waar inmiddels enkele grote gemeenten (waaronder Rotterdam) al ervaring mee op hebben gedaan. Doordat de screening werkt met meerdere zogenoemde “open normen” kunnen de gevolgen hiervan moeilijk overschat worden. Burgemeesters worden in de rechtspraak namelijk zeer vrij gelaten in hun oordeel op basis van een dergelijke screening.

Mocht de voorgestelde wijziging van de APV doorgaan, dan kan een burgemeester bij wijze van voorbeeld bepalen dat alle fietsenmakers of groenteboeren in de gemeente Amsterdam over een vergunning dienen te beschikken. Ook zou deze vergunningsplicht kunnen gaan gelden voor hotels die niet over een zelfstandige bar- of restaurantexploitatie beschikken; hiervoor geldt namelijk al een exploitatievergunningsplicht.

Deze vergunning zal in de regel niet verleend worden aan een fietsenmaker, groenteboer of hotelier die bijvoorbeeld enkele keren veroordeeld is voor belastingfraude, diefstal of rijden onder invloed. Voor jonge ondernemers (onder de 21 jaar) zal het überhaupt niet mogelijk zijn om deze vergunning te krijgen.

Meester Advocaten beschikt als horecaspecialist over jarenlange ervaring met betrekking tot de open toetsing bij onderhavige vergunningen en staat u graag bij met betrekking tot vragen of (toekomstige) problemen. Wij kunnen u ook bijstaan met het opstellen van een reactie/zienswijze op deze voorgenomen wijziging van de APV.

Bron: Meester Advocaten

Amsterdam introduceert nieuwe vergunningsplicht

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts