Mijn alerts Direct regelen
Menu

Amsterdam Centrum: Horeca; De wijze van handhaving

Nieuwsitem

Amsterdam Centrum heeft bekend gemaakt op welke wijze zij de komende periode de horeca zal handhaven. Letterlijk worden de prioriteiten als volgt verwoord:

A. We registreren klachten en handelen deze af volgens de juiste procedure.

B. We voeren controles uit bij horecaondernemingen. Zie ook de gebiedsjaarplannen.

C. We intensiveren en verbeteren het toezicht in de weekenden.

D. Indien we overtredingen constateren of constateringen van de politie ontvangen, treden we handhavend op.

E. We gaan preventief te werk bij nieuwe horecazaken. We controleren deze integraal en we geven voorlichting met betrekking tot de vergunningvoorschriften.

F. Door middel van casusoverleg bespreken we regelmatig de 15 meest overlast gevende horecaondernemingen. Hiermee onderkennen we sneller waar verhoudingen verstoord zijn en hoe we daar op moeten acteren, bijvoorbeeld via mediation.

G. We verzegelen op verzoek van horecaondernemers of naar aanleiding van controles geluidsinstallaties.

H. We continueren de buurtveiligheidsteams in het Wallengebied.

I. Gedurende 2015 gaan we zes keer tijdens het toeristenseizoen gericht controleren op proppers (klanten werven op straat).

J. We nemen deel aan stedelijke flexacties en projecten waaronder op de Drank en horecawet.

Vanuit de reguliere formatie zetten we in totaal 6,6 fte in op dit thema.

Meer over de wijze van handhaving valt te lezen in het Handhavingsuitvoeringsplan 2015, Stadsdeel-Centrum, zie http://goo.gl/mgWcV3.

Bron: Meester advocaten

 

 

Alerts

Stel uw persoonlijke alert in. Wanneer er objecten worden geplaatst die met uw ingestelde alerts matchen, ontvangt u automatisch een e-mailnotificatie.

Alerts